.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2019_2
WYDARZENIA - 2019_1
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy

PROJEKTY UNIJNE

                                                                                                                                           

  Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie spotkania rycerskie pod wieżą głodową Baltazar

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 W ramach projektu zorganizowano występy grup śpiewaczych i rycerskich. Występy te organizowane są dla mieszkańców gmin Przewóz i Krauschwitz oraz turystów z Polski  i Niemiec. 13 lipca 2019 r. Park w Przewozie zamienił się w wioskę rycerską, obejrzeć można było narzędzia codziennego użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur.             W ramach imprezy  zorganizowano turniej rycerski, pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni średniowiecznych - wykonanych przez zaproszony zespół. Uczestnikami projektu byli członkowie zespołów śpiewaczych 50PL/50DE.

Realizacja projektu przyczyniła się przełamywania barier mentalnych, historycznych. Mieszkańcy gmin przygranicznych uczestniczyli we wspólnej zabawie: podczas występów zespołów śpiewaczych, brali udział w turnieju rycerskim. Wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty.

 Cel projektu:

Zintensyfikowanie współpracy partnerskiej pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

Okres realizacji:

13 czerwca 2019 – 30 sierpnia 2019

Wartość przyznanego dofinansowania EFRR:

6.963,03 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

                                                                                                                                                     

                                                            Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Międzynarodowy festyn wiosenny

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

Opis zrealizowanego projektu:

  Projekt zakładał zorganizowanie jednodniowego spotkania mieszkańców gmin przygranicznych, podczas którego planowane były zawody strażackie, turniej sportowy dla dzieci i młodzieży oraz zabawa taneczna wieczorem. Festyn odbył się 4 maja 2019r na boisku gminnym w Przewozie. Zawody odbyły się w godzinach od 13:00 do 17:30. Drużyny z obu krajów rywalizowały w konkurencjach: sztafeta, bojówka- mierzonych na czas. Po zakończonych zawodach, w godz. 17:30 - 20:00 rozpoczęły się turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży - piłka nożna, taekwondo. Dla dzieci wynajęte zostały dmuchane zamki do zabawy. Po zakończonych zawodach uczestnicy spotkali się na zabawie tanecznej. Dla wszystkich drużyn zakupione zostały puchary, każdy uczestnik dostał gadżety. Dla uczestników przewidziany był wspólny poczęstunek. Zatrudniony został tłumacz ustny do sprawnego przeprowadzenia zawodów. Promocja projektu i źródeł jego dofinansowania odbywa się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych partnerów. W Urzędzie Gminy Przewóz oraz na boisku sportowym wywieszone zostały, w widocznym miejscu, plakaty z  informacją nt. współfinansowania projektu i odpowiednimi logotypami.

 

Cel projektu:

Dalsze zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.


Okres realizacji:

8 kwiecień 2019 – 30 czerwca 2019

Przyznane dofinansowanie z EFRR:

5.886,15 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

               
                                                                          

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie Święto wieńca i chleba

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

  W ramach projektu zorganizowane zostało jednodniowe spotkanie przedstawicieli sołectw i mieszkańców wsi z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz  w dniu 25 sierpnia 2018r. Podczas spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec i chleb oraz turniej wsi. Polsko-niemiecki skład sędziów wybrany został spośród przybyłych gości. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych konkurencjach: przeciąganie liny, rzut snopem, strzelanie z wiatrówki. Zorganizowany został również konkurs kulinarny. Zakupione zostały nagrody, puchary, gadżety promocyjne. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu ludowego z instrumentami. Wszyscy uczestnicy  mieli okazję spotkać się przy wspólnym posiłku, a wieczorem bawić się na zabawie tanecznej. Projekt i źródła jego finansowania promowane były w prasie lokalnej  i na stronach internetowych partnerów, na telebimie.

 

Cel projektu:

Dalsze wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Przewóz i Krauschwitz oraz intensyfikacja integracji mieszkańców obu gmin

Okres realizacji:

16 lipca 2018 – 30 września 2018

Wartość zrealizowanego projektu:

6193,05 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

                                                                                                                

 Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 

Projekt zakładał organizację zawodów pożarniczych. Polsko - niemieckie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 19 maja 2018r. na Boisku Gminnym w Przewozie.  Zawody rozpoczęły się omówieniem regulaminu organizacyjnego oraz zapoznaniem drużyn  z przebiegiem sztafety pożarniczej. Komisje sędziowskie składały się z przedstawicieli polskiej  i niemieckiej strony. Drużyny z obydwu krajów aktywnie uczestniczyły w zawodach strażackich. Konkurencje były mierzone na czas. Najlepsze drużyny otrzymały puchary  i nagrody.  Po zakończonych zawodach partnerzy przy wspólnym obiedzie omówili przebieg przeprowadzonych zawodów oraz wspólną strategię ochrony przeciwpożarowej pogranicza.

Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymania istniejących kontaktów pomiędzy OSP Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz, strażacy podczas spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zapoznać się ze schematem postępowania podczas akcji gaśniczej oraz ze sprzętem używanym przez obie strony.

 

Cel projektu:

 Dalsze wzmocnienie współpracy partnerów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu.

 

Okres realizacji:

1 maja 2018 – 30 czerwca 2018

Dofinansownie z EFRR:

4432,92 EUR

        

Gmina Przewóz w dniu 23.02.2018 r. podpisała umowę dla zadania pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej w m. Bucze” mającą na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańcom miejscowości Bucze poprzez przebudowę odcinka 830 m drogi gminnej oraz budowę 200 m chodnika w m. Bucze.

Przebudowa wymienionej drogi skróci czas dojazdu do budynków użyteczności publicznej. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

 Projekt wdrożenia e-usług dla miesżkan co w gminy
 
Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.
Do partnerstwa, którego liderem jest Fundacja NATURA Polska, przystąpiły gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.

W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:

e-Cmentarz

System informacji o cmentarzach, który w całości tworzyć będzie sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwi szybką lokalizację grobów/zmarłych w wybranym obszarze. Powstaną także elektroniczne mapy cmentarzy z zaznaczeniem sektorów, rzędów, alejek. Łącznie do ewidencji zostaną wpisane wszystkie cmentarze na terenie gmin. System umożliwi sprawną identyfikację zmarłych. Ponadto będzie można dowiedzieć się o istniejących zabytkowych i ciekawych miejscach na cmentarzu, a także znaleźć informację o położeniu m.in. kaplicy, toalet, punktów poboru wody.

e-Radny

Platforma e-radny oraz mobilna aplikacja e-radny (Elektroniczna ewidencja projektów uchwał, podjętych uchwał, Zgłaszanie interpelacji do propozycji uchwał). Gwarantuje szybki i beż kosztowy dostęp z telefonu lub tabletu do otrzymywanych elektronicznie dokumentów z Biura Rady. Dodatkowym atutem jest kontakt bezpośredni do innych radnych.
Ponadto dzięki aplikacji Platforma biuro e-Rady gwarantuje dostęp do dokumentów dotyczących sesji, komisji, propozycji uchwał oraz dokumentów na komisje. Dokumenty biura rady umiejscowione są w jednym miejscu, co gwarantuje łatwe i intuicyjne katalogowanie dokumentów jak i szybkie ich wyszukanie. Dzięki ww. aplikacji wszystkie dokumenty trafiają na skrzynkę mailową Radnego. Dzięki aplikacji urząd oszczędza koszty obsługi papierowej biura rady. Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne, interfejs - czytelny, prosty i przejrzysty.

e-Mieszkaniec

Gwarantuje dostęp do najświeższych informacji z urzędu i gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.

e-Podatki

Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – na podstawie zainstalowanej platformy i przyznanego uprawnienia do przeglądania danych i ich zakresu. Podatnik - Mieszkaniec nie ma konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer/telefon z dostępem do Internetu. Ponadto umożliwia złożenie przez mieszkańca elektronicznego wniosku wraz z podpisem ePUAP, a także odebranie wnioskowanych dokumentów elektronicznie.

E-usługi zostaną uruchomione na początku 2018 roku i będą dostępne na stronach internetowych partnerskich gmin.


                                                                             

                    

 Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie Święto wieńca i chleba

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 
 Opis zrealizowanego projektu:

  W ramach projektu zorganizowane zostało jednodniowe spotkanie przedstawicieli sołectw i mieszkańców wsi z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz  w dniu 26 sierpnia 2017r. Podczas spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec i chleb oraz turniej wsi. Polsko-niemiecki skład sędziów wybrany został spośród przybyłych gości. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych konkurencjach: przeciąganie liny, rzut snopem, strzelanie z wiatrówki. Zorganizowany został również konkurs kulinarny. Zakupione zostały nagrody, puchary, gadżety promocyjne. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu ludowego z instrumentami. Wszyscy uczestnicy  mieli okazję spotkać się przy wspólnym posiłku, a wieczorem bawić się na zabawie tanecznej. Projekt i źródła jego finansowania promowane były w prasie lokalnej  i na stronach internetowych partnerów, na telebimie.

 Cel projektu:

Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Przewóz i Krauschwitz oraz intensyfikacja integracji mieszkańców obu gmin

Okres realizacji:

15 lipca 2017 – 30 września 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

9178,34 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%                                                                                           

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 Projekt zakładał organizację zawodów pożarniczych. Polsko - niemieckie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 20 maja 2017r. na Boisku Gminnym w Przewozie.  Zawody rozpoczęły się omówieniem regulaminu organizacyjnego oraz zapoznaniem drużyn  z przebiegiem sztafety pożarniczej. Komisje sędziowskie składały się z przedstawicieli polskiej  i niemieckiej strony. Drużyny z obydwu krajów aktywnie uczestniczyły w zawodach strażackich. Konkurencje były mierzone na czas. Najlepsze drużyny otrzymały puchary  i nagrody.  Po zakończonych zawodach partnerzy przy wspólnym obiedzie omówili przebieg przeprowadzonych zawodów oraz wspólną strategię ochrony przeciwpożarowej pogranicza.

Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymania istniejących kontaktów pomiędzy OSP Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz, strażacy podczas spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zapoznać się ze schematem postępowania podczas akcji gaśniczej oraz ze sprzętem używanym przez obie strony.

 

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy partnerów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu.

 Okres realizacji:

1 maja 2017 – 30 czerwca 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

6288,13 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%


                                                                      
                                                              

 

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Transgraniczne spotkania rycerskie pod wieżą głodową Baltazar

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 W ramach projektu planowane było zorganizowanie występów grup śpiewaczych i rycerskich. Występy te organizowane są dla mieszkańców gmin Przewóz i Krauschwitz oraz turystów z Polski i Niemiec. 1 lipca 2017r.Park w Przewozie zamienił się w wioskę rycerską.

Od godz. 12.00 obejrzeć można było narzędzia codziennego użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur. W ramach imprezy  zorganizowano turniej rycerski, pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni średniowiecznych - wykonanych przez zaproszony zespół. Przeprowadzono  również konkurs dla 6 ludowych zespołów śpiewaczych z Polski i Niemiec.  Uczestnikami projektu byli członkowie zespołów śpiewaczych 50PL/50DE.

Realizacja projektu przyczyniła się przełamywania barier mentalnych, historycznych. Mieszkańcy gmin przygranicznych uczestniczyli we wspólnej zabawie: podczas występów zespołów śpiewaczych, brali udział w turnieju rycerskim. Wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty.

 

Cel projektu:

Zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

Okres realizacji:

16 czerwca 2017 – 31 lipiec 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

7807,04 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%                                                          
.