.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
WYDARZENIA - 2016
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy
Wybory samorządowe 2018

PROJEKTY UNIJNE


                                                                          

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie Święto wieńca i chleba

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

  W ramach projektu zorganizowane zostało jednodniowe spotkanie przedstawicieli sołectw i mieszkańców wsi z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz  w dniu 25 sierpnia 2018r. Podczas spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec i chleb oraz turniej wsi. Polsko-niemiecki skład sędziów wybrany został spośród przybyłych gości. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych konkurencjach: przeciąganie liny, rzut snopem, strzelanie z wiatrówki. Zorganizowany został również konkurs kulinarny. Zakupione zostały nagrody, puchary, gadżety promocyjne. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu ludowego z instrumentami. Wszyscy uczestnicy  mieli okazję spotkać się przy wspólnym posiłku, a wieczorem bawić się na zabawie tanecznej. Projekt i źródła jego finansowania promowane były w prasie lokalnej  i na stronach internetowych partnerów, na telebimie.

 

Cel projektu:

Dalsze wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Przewóz i Krauschwitz oraz intensyfikacja integracji mieszkańców obu gmin

Okres realizacji:

16 lipca 2018 – 30 września 2018

Wartość zrealizowanego projektu:

6193,05 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%

                                                                                                                

 Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 

Projekt zakładał organizację zawodów pożarniczych. Polsko - niemieckie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 19 maja 2018r. na Boisku Gminnym w Przewozie.  Zawody rozpoczęły się omówieniem regulaminu organizacyjnego oraz zapoznaniem drużyn  z przebiegiem sztafety pożarniczej. Komisje sędziowskie składały się z przedstawicieli polskiej  i niemieckiej strony. Drużyny z obydwu krajów aktywnie uczestniczyły w zawodach strażackich. Konkurencje były mierzone na czas. Najlepsze drużyny otrzymały puchary  i nagrody.  Po zakończonych zawodach partnerzy przy wspólnym obiedzie omówili przebieg przeprowadzonych zawodów oraz wspólną strategię ochrony przeciwpożarowej pogranicza.

Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymania istniejących kontaktów pomiędzy OSP Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz, strażacy podczas spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zapoznać się ze schematem postępowania podczas akcji gaśniczej oraz ze sprzętem używanym przez obie strony.

 

Cel projektu:

 Dalsze wzmocnienie współpracy partnerów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu.

 

Okres realizacji:

1 maja 2018 – 30 czerwca 2018

Wartość zrealizowanego projektu:

4441,82 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%                   

Gmina Przewóz w dniu 23.02.2018 r. podpisała umowę dla zadania pn. „Przebudowa publicznej drogi gminnej w m. Bucze” mającą na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańcom miejscowości Bucze poprzez przebudowę odcinka 830 m drogi gminnej oraz budowę 200 m chodnika w m. Bucze.

Przebudowa wymienionej drogi skróci czas dojazdu do budynków użyteczności publicznej. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

 Projekt wdrożenia e-usług dla miesżkan co w gminy
 
Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.
Do partnerstwa, którego liderem jest Fundacja NATURA Polska, przystąpiły gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.

W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:

e-Cmentarz

System informacji o cmentarzach, który w całości tworzyć będzie sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwi szybką lokalizację grobów/zmarłych w wybranym obszarze. Powstaną także elektroniczne mapy cmentarzy z zaznaczeniem sektorów, rzędów, alejek. Łącznie do ewidencji zostaną wpisane wszystkie cmentarze na terenie gmin. System umożliwi sprawną identyfikację zmarłych. Ponadto będzie można dowiedzieć się o istniejących zabytkowych i ciekawych miejscach na cmentarzu, a także znaleźć informację o położeniu m.in. kaplicy, toalet, punktów poboru wody.

e-Radny

Platforma e-radny oraz mobilna aplikacja e-radny (Elektroniczna ewidencja projektów uchwał, podjętych uchwał, Zgłaszanie interpelacji do propozycji uchwał). Gwarantuje szybki i beż kosztowy dostęp z telefonu lub tabletu do otrzymywanych elektronicznie dokumentów z Biura Rady. Dodatkowym atutem jest kontakt bezpośredni do innych radnych.
Ponadto dzięki aplikacji Platforma biuro e-Rady gwarantuje dostęp do dokumentów dotyczących sesji, komisji, propozycji uchwał oraz dokumentów na komisje. Dokumenty biura rady umiejscowione są w jednym miejscu, co gwarantuje łatwe i intuicyjne katalogowanie dokumentów jak i szybkie ich wyszukanie. Dzięki ww. aplikacji wszystkie dokumenty trafiają na skrzynkę mailową Radnego. Dzięki aplikacji urząd oszczędza koszty obsługi papierowej biura rady. Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne, interfejs - czytelny, prosty i przejrzysty.

e-Mieszkaniec

Gwarantuje dostęp do najświeższych informacji z urzędu i gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.

e-Podatki

Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – na podstawie zainstalowanej platformy i przyznanego uprawnienia do przeglądania danych i ich zakresu. Podatnik - Mieszkaniec nie ma konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer/telefon z dostępem do Internetu. Ponadto umożliwia złożenie przez mieszkańca elektronicznego wniosku wraz z podpisem ePUAP, a także odebranie wnioskowanych dokumentów elektronicznie.

E-usługi zostaną uruchomione na początku 2018 roku i będą dostępne na stronach internetowych partnerskich gmin.


                                                                             

                    

 Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie Święto wieńca i chleba

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 
 Opis zrealizowanego projektu:

  W ramach projektu zorganizowane zostało jednodniowe spotkanie przedstawicieli sołectw i mieszkańców wsi z terenu gmin Przewóz i Krauschwitz  w dniu 26 sierpnia 2017r. Podczas spotkania odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec i chleb oraz turniej wsi. Polsko-niemiecki skład sędziów wybrany został spośród przybyłych gości. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych konkurencjach: przeciąganie liny, rzut snopem, strzelanie z wiatrówki. Zorganizowany został również konkurs kulinarny. Zakupione zostały nagrody, puchary, gadżety promocyjne. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu ludowego z instrumentami. Wszyscy uczestnicy  mieli okazję spotkać się przy wspólnym posiłku, a wieczorem bawić się na zabawie tanecznej. Projekt i źródła jego finansowania promowane były w prasie lokalnej  i na stronach internetowych partnerów, na telebimie.

 Cel projektu:

Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Przewóz i Krauschwitz oraz intensyfikacja integracji mieszkańców obu gmin

Okres realizacji:

15 lipca 2017 – 30 września 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

9178,34 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%                                                                                           

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Polsko-niemieckie zawody sportowo-pożarnicze

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 Projekt zakładał organizację zawodów pożarniczych. Polsko - niemieckie zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 20 maja 2017r. na Boisku Gminnym w Przewozie.  Zawody rozpoczęły się omówieniem regulaminu organizacyjnego oraz zapoznaniem drużyn  z przebiegiem sztafety pożarniczej. Komisje sędziowskie składały się z przedstawicieli polskiej  i niemieckiej strony. Drużyny z obydwu krajów aktywnie uczestniczyły w zawodach strażackich. Konkurencje były mierzone na czas. Najlepsze drużyny otrzymały puchary  i nagrody.  Po zakończonych zawodach partnerzy przy wspólnym obiedzie omówili przebieg przeprowadzonych zawodów oraz wspólną strategię ochrony przeciwpożarowej pogranicza.

Realizacja projektu przyczyniła się do podtrzymania istniejących kontaktów pomiędzy OSP Gminy Przewóz i Gminy Krauschwitz, strażacy podczas spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, zapoznać się ze schematem postępowania podczas akcji gaśniczej oraz ze sprzętem używanym przez obie strony.

 

Cel projektu:

Wzmocnienie współpracy partnerów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu.

 Okres realizacji:

1 maja 2017 – 30 czerwca 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

6288,13 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%


                                                                      
                                                              

 

Informacja o projekcie

 realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska-Saksonia 2014 – 2022

 

Tytuł projektu:

Transgraniczne spotkania rycerskie pod wieżą głodową Baltazar

Nazwa Programu:

Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020

Beneficjent FMP:

Gmina Przewóz (www.przewoz.com.pl)

Partner Projektu:

Gemainde Krauschwitz (www.krauschwitz.de)

 

 Opis zrealizowanego projektu:

 W ramach projektu planowane było zorganizowanie występów grup śpiewaczych i rycerskich. Występy te organizowane są dla mieszkańców gmin Przewóz i Krauschwitz oraz turystów z Polski i Niemiec. 1 lipca 2017r.Park w Przewozie zamienił się w wioskę rycerską.

Od godz. 12.00 obejrzeć można było narzędzia codziennego użytku, stroje z epoki, przyrządy do tortur. W ramach imprezy  zorganizowano turniej rycerski, pokaz walk rycerskich, prezentację pieśni średniowiecznych - wykonanych przez zaproszony zespół. Przeprowadzono  również konkurs dla 6 ludowych zespołów śpiewaczych z Polski i Niemiec.  Uczestnikami projektu byli członkowie zespołów śpiewaczych 50PL/50DE.

Realizacja projektu przyczyniła się przełamywania barier mentalnych, historycznych. Mieszkańcy gmin przygranicznych uczestniczyli we wspólnej zabawie: podczas występów zespołów śpiewaczych, brali udział w turnieju rycerskim. Wspólnie bawili się podczas zabawy tanecznej. Dzięki temu mieszkańcy mieli okazję poznać się lepiej, nawiązać nowe kontakty.

 

Cel projektu:

Zintensyfikowanie partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami gmin przygranicznych Przewóz i Krauschwitz.

Okres realizacji:

16 czerwca 2017 – 31 lipiec 2017

Wartość zrealizowanego projektu:

7807,04 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%                                                          
.