.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
WYDARZENIA - 2016
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy
Wybory samorządowe 2018

WYDARZENIA - 2016

          


WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dane do wykonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
10 1020 5460 0000 5102 0006 0327
Urząd Gminy Przewóz
Pl. Partyzantów 1
68-132 PrzewózHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Przewóz w roku 2016
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Przewóz w roku 2015 półrocze II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Przewóz w roku 2015 półrocze I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Przewóz w roku 2014
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Przewóz w roku 2013
Harmonogram wywozu odpadów ponadgabarytowych z terenu Gminy Przewóz
Harmonogram wywozu nieczystości płynnych z terenu Gminy Przewóz

 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
 

9.06.2016 r.