.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
WYDARZENIA - 2018
WYDARZENIA - 2017
WYDARZENIA - 2016
HISTORIA
WALORY GMINY
KONTAKT
GOSPODARKA ODPADAMI
PROJEKTY UNIJNE
e-USŁUGI
Transmisje sesji Rady Gminy
Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przewóz

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

 

            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/210/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018  r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

Sobolice; Sanice: ul. Długa

1

2

Sanice: ul. Wojska Polskiego, ul. Młyńska; Dobrzyń

1

3

Lipna od nru 1 do nru 63A

1

4

Lipna od nru 64 do nru 106; Jamno

1

5

Bucze; Przewóz: ul. Wojska Polskiego

1

6

Przewóz: ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Szkolna, ul. Okrężna

1

7

Przewóz: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. Spacerowa, ul. Parkowa

1

8

Przewóz: ul. Kolejowa, ul. Sportowa, ul. Podmiejska

1

9

Przewóz: ul. Pocztowa; Potok

1

10

Dobrochów

1

11

Dąbrowa Łużycka; Włochów

1

12

Piotrów od nru 1 do nr 24 i od nru 41 do nru 67

1

13

Piotrów od nru 25 do nru 40

1

14

Mielno

1

15

Straszów

1

 

            Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy  w Przewozie, pl. Partyzantów 1, pok. 8,   tel. 68 3623287.

 

Wójt Gminy

/-/ Ryszard Klisowski


Tutaj wpisz zawartość Twojej strony

.